Diakonia

Caritaksen diakoninen tehtävä pohjautuu Caritas-Säätiön säännöissä ilmaistuun kristillisen diakonian hengessä tapahtuvaan vanhusten ja vammaisten asumisolojen, kuntoutuksen ja terveyden edistämiseen.

Miten diakonia toteutuu Caritas-Säätiössä?

Diakonia tarkoittaa työtä ihmisen kanssa. Toimimme yhdessä erityisesti ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden yksinäisyyttä vastaan. Uskomme, että yhteisöllisyys on lääke yksinäisyyteen. Yhteisöllisyys luo yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa turvaa yhteisön jäsenille. Tarjoamme mahdollisuuksia tulla kohdatuksi ja huomatuksi, tuntea osallisuutta ja olla aktiivinen osa yhteiskuntaamme.

Työskentelemme vapaaehtoisten ja muiden ammatilaisten kanssa, ja teemme yhteistyötä monien tahojen, kuten paikallisseurakuntien, kaupunkien, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Caritas-Säätiössä työskentelee diakoniajohtajana pastori.

Me haluamme luoda välittämisen kulttuuria.

Teemme työtä ikäihmisten ja vammaisten yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

Kohtaamme ihmisiä yksilöllisesti ja järjestämällä kokoavaa ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnassa tärkeätä on toinen toistemme kunnioittaminen, arvostaminen ja hyväksyminen.

Hyvä Naapuri-toimintamme avulla vahvistamme yhteisöllisyyttä ja mahdollistamme eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kohtaamista arjessa. Tällä hetkellä Caritas-Säätiöllä on kaksi Hyvää Naapuria Oulussa. Toiminnassa teemme yhteistyötä Caritas Palveluiden kanssa.

Löytävän työn kautta

Toimimme aktiivisesti Oulun löytävän työn verkostossa. Verkostotyön kautta voimme tavoittaa niitä ikäihmisiä, jotka tarvitsevat tukea elämässään. Löytävä verkosto jakaa tietoa, järjestää tapahtumia ja välittää yhdessä ikäihmisistä.

Verkostoissa

Toimimme yhdessä muiden kanssa. Verkostoissa yhdistämme voimamme ja vahvistamme yhteisöllisyyttä. Verkostokumppaneitamme ovat mm. Vares, Elämänkaari-verkosto, Etsivän ja löytävän vanhustyön verkosto, paikalliset vanhus- ja vammaistyön verkostot, D-liike, Vanhustyön Keskusliitto, Sininauhaliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli.

Yhteiskunnallisena vaikuttamisena

Tuemme toiminnallamme vammaisten henkilöiden toimijuutta yhteiskunnassa tukemalla vammaisten urheilutoimintaa ja järjestämällä yhdessä muiden toimijoiden kanssa Kaikkien Kesäfestari –tapahtumaa. Duunista-totta hankkeen avulla edistämme vammaisten työllistymistä. Suunta elämälle -hankkeessa pyritään löytämään turvallinen, mielekäs ja aktiivinen arki sosiaalisen kuntoutuksen keinoin oululaisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja vammaisille.

Kansainvälisenä diakoniana

Caritas-Säätiö on Eurodiaconian jäsenyhteisö. Eurodiaconia on eurooppalainen verkosto, jonka jäseninä on kirkkoja ja riippumattomia kristillisiä kansalaisjärjestöjä, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita ja edistävät toiminnallaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta.