Diakonia

Caritaksen diakoninen tehtävä pohjautuu Caritas-Säätiön säännöissä ilmaistuun kristillisen diakonian hengessä tapahtuvaan vanhusten, vammaisten ja haastavassa elämäntilanteessa elävien hyvinvoinnin edistämiseen.

Miten diakonia toteutuu Caritas-Säätiössä?

Diakonia tarkoittaa työtä ihmisen kanssa. Toimimme yhdessä erityisesti ikääntyneiden, vammaisten sekä haastavassa elämäntilanteissa elävien henkilöiden yksinäisyyttä vastaan. Uskomme, että yhteisöllisyys on lääke yksinäisyyteen. Yhteisöllisyys luo yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa turvaa yhteisön jäsenille. Tarjoamme mahdollisuuksia tulla kohdatuksi ja huomatuksi, tuntea osallisuutta ja olla aktiivinen osa yhteiskuntaamme.

Työskentelemme vapaaehtoisten ja ammattilaisten kanssa, ja teemme yhteistyötä monien tahojen, kuten paikallisseurakuntien, kaupunkien, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Caritas-Säätiössä työskentelee diakoniajohtajana pastori.

Me haluamme luoda välittämisen kulttuuria.

Teemme työtä ikäihmisten ja vammaisten/toimintarajoitteisten ihmisten yksinäisyyden ehkäisemiseksi

Kohtaamme ihmisiä yksilöllisesti ja järjestämällä kokoavaa yhteisöllistä ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnassa tärkeätä on toinen toistemme kunnioittaminen, arvostaminen ja hyväksyminen. Työn painopisteenä on yhteisötyö, jossa tuetaan ihmisiä osallistumaan yhteiseen sosiaaliseen toimintaan ja siten vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja ehkäistään yksinäisyyttä.

Caritas-Säätiön yhteisötyön toiminnallisena keskuksena on Yhteisötila Toivo. Toivossa sekä ikäihmiset että vammaiset/toimintarajoitteiset ihmiset voivat osallistua yhteisötoimintaan tai toimia vapaaehtoisina ohjaajina. Osaan yhteisötoiminnasta voi osallistua myös etänä. Yhteisötoimintaa järjestetään ja kehitetään yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Yhteisötila Toivossa on toimintaa Oulun talousalueen yli 65-vuotiaille ikäihmisille. Toiminta pitää sisällään mahdollisuuden kahdenkeskisiin keskusteluihin sekä vertaistuellisen ryhmätoiminnan.

Löytävän työn kautta

Toimimme aktiivisesti Oulun löytävän vanhustyön verkostossa. Verkostotyön kautta voimme tavoittaa niitä ikäihmisiä, jotka tarvitsevat tukea elämässään. Löytävä verkosto jakaa tietoa, järjestää tapahtumia ja välittää yhdessä ikäihmisistä.

Yhteistyössä

Toimimme yhdessä muiden kanssa. Verkostoissa yhdistämme voimamme ja vahvistamme yhteisöllisyyttä. Paikallisia kumppaneitamme ovat mm. Oulun seudun vanhus- ja vammaistyön järjestöt, seurakunnat, ev.-lut. seurakuntayhtymä, Elämänkaariverkostot, Löytävän vanhustyön verkosto, Vuolle Setlementin Vares-verkosto, oppilaitokset ja Oulun kaupunki. Kansallisia verkostoja ovat mm. Vanhustyön Keskusliitto, Sininauhaliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli. Järjestämme yhdessä muiden toimijoiden kanssa Kaikkien Kesäfestari –tapahtumaa.

Yhteiskunnallisena vaikuttamisena

Tuemme toiminnallamme ikäihmisten sekä vammaisten ja haastavassa elämäntilanteessa elävien henkilöiden toimijuutta. DigiJelppari-toiminnan avulla parannamme ikäihmisten digiosaamista ja osallisuutta yhteiskunnassa. Tukemalla duuniin– hankkeessa tuemme osatyökykyisten ihmisten työllistymisvalmiuksia ja tuemme hankkeeseen osallistuvien toiminta- ja työkykyä. Jelpaten – vapaaehtoisena tuetusti -hanke vahvistaa haastavassa elämäntilanteessa olevien työikäisten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla kehittämällä tuetun vapaaehtoistoiminnan tukimuotoja.

Jo päättyneitä hankkeita: Suunta elämälle -hankkeessa pyrittiin löytämään turvallista, mielekästä ja aktiivista arkea sosiaalisen kuntoutuksen keinoin oululaisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja vammaisille. Duunista totta -hankkeen avulla edistimme vammaisten työllistymistä.

Kansainvälisenä diakoniana

Caritas-Säätiö on Eurodiaconian jäsenyhteisö. Eurodiaconia on eurooppalainen verkosto, jonka jäseninä on kirkkoja ja riippumattomia kristillisiä kansalaisjärjestöjä, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita ja edistävät toiminnallaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta.