Hankkeet

     DigiJelppari

TUKEMALLA DUUNIIN      Jelpaten

 

LÖYDETÄÄN YHDESSÄ!

 

Päättyneet hankkeet:

SUUNTA ELÄMÄLLE      Duunista totta

DigiJelppari

DigiJelppari aloitti Caritas-Säätiön kolmivuotisena (2019–2021) hankkeena ja jatkaa toimintaansa edelleen. Toiminnan kautta oululaiset ikäihmiset saavat digiopastusta vapaaehtoisilta. Tavoitteena on oululaisten ikäihmisten (+65 v.) osallisuuden parantaminen ja yksinäisyyden vähentäminen uusien digitaitojen avulla.

Lue lisää

Seniori nainen tietokoneen äärellä

Tukemalla duuniin

Tukemalla duuniin – hankkeen (ESR) (1.6.2021–31.7.2022) tavoitteena on vammaisten sekä osatyökykyisten ihmisten työllistymisvalmiuksien parantaminen sekä toiminta- ja työkyvyn ja voimavarojen tukeminen.

Jelpaten -vapaaehtoisena tuetusti

Jelpaten on Caritas-Säätiön kolmivuotinen (2022–2024) hanke, joka mahdollistaa työikäisten haastavassa elämäntilanteessa elävien ihmisten välisiä kohtaamisia kehittämällä tukimuotoja tuetulle vapaaehtoistoiminnalle. Tuettu vapaaehtoistoiminta vahvistaa osallistujien osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

LUE LISÄÄ

Eri-ikäisiä ihmisiä yhdessä toimimassa

Löydetään yhdessä!

Löydetään yhdessä! on STEAn rahoituksella toteutettava kolmivuotinen kehittämishanke (2023-2026). Sen tavoitteena on oululaisten yli 65-vuotiaiden yksinäisyyttä kokevien, haastavassa elämäntilanteessa olevien toimijuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen löytävän työn avulla.

LUE LISÄÄ

Erilaisia nuoria vyötäröstä alaspäin

Suunta elämälle

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

Hankkeessa pyrittiin löytämään turvallinen, mielekäs ja aktiivinen arki sosiaalisen kuntoutuksen keinoin. Kolmivuotisen (2019–2022) hankkeen osarahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Vastuuviranomaisena toimi PohjoisPohjanmaan ELY-keskus.

Lue lisää

Duunista totta

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

Hankkeella saatettiin yhteen koulutuksen ja osaamista omaavat vammaiset henkilöt ja työnantajat Oulussa, Rovaniemellä ja Kempeleessä. Kyse ei ollut vammaisen henkilön työkyvyn arvioinnista tai kuntoutuksesta – tavoitteena oli mennä oikeasti töihin!

Lue lisää

Mies pyörätuolissa läppärillä, ohjaaja vieressä