Duunista totta

HANKE ON PÄÄTTYNYT!

Vuonna 2018 käynnistyneellä Duunista totta! -hankkeella pyritään saattamaan yhteen koulutuksen ja osaamista omaavat vammaiset henkilöt ja työnantajat Oulussa, Rovaniemellä ja Kempeleessä. Kyse ei ole vammaisen henkilön työkyvyn arvioinnista tai kuntoutuksesta – nyt mennään oikeasti töihin!

Ajankohtaista hankkeessa

Hanke on päättynyt 31.5.2021

Kaikille mahdollisuus työhön

Duunista totta! on Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke, jonka tavoitteena on työllistää vammaisia henkilöitä työsopimusperusteisesti ja vahvistaa osallisuutta. Lisäksi tavoitteena on lisätä työelämän tietoutta vammaisten henkilöiden työllistämisestä ja ennaltaehkäistä vammaisten henkilöiden syrjäytymistä. Hankkeen toteuttaa Caritas-Säätiö.

Hankkeen keskeisimpänä toimenpiteenä pilotoidaan uudenlainen työhönvalmennuspalvelu. Työhönvalmennuksessa sekä vammainen henkilö että työnantaja saavat konkreettista tukea ja ohjausta työhönvalmentajalta jopa 6 kuukauden ajan työpaikalla.

Suomessa on 70 000 täysin työkykyistä vammaista henkilöä joista vain 60 %:lla on työpaikka.
25 000 työikäisestä kehitysvammaisesta vain 2% on ansiotyössä.

Miksi Duunista totta -projekti?

Vammaisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua tutkintoon tähtäävään koulutukseen ovat Suomessa hyvät. Tutkinnon suorittamisen jälkeen harva vammainen henkilö kuitenkaan löytää työpaikan saati työllistyy avoimille työmarkkinoille. Usein tutkinnon jälkeen ratkaisuna on jäädä eläkkeelle, jolloin syrjäytymisen riskit kasvavat.

Työelämässä on paljon tehtäviä, joiden hoitamisesta vammainen henkilö voi suoriutua sujuvasti rajoitteistaan huolimatta. Tukemalla työnantajia organisoimaan töitä ja työympäristöä uudelleen siten, että vammaisille henkilöille soveltuvia työtehtäviä irrotetaan muista töistä tai työympäristöstä muokataan esteetön, voidaan työvoiman resurssia kohdentaa tehokkaammin ja työllistää entistä useampia vammaisia. Näin voidaan vastata työvoiman tarpeeseen, edistää tasa-arvoa ja ennalta ehkäistä syrjäytymistä.

Positiivista kehitystä on jo ollut nähtävissä, kun työelämän kynnys palkata vammainen työntekijä on madaltunut ja aito kiinnostus työtehtävien räätälöintiin yksilötasolla on lisääntynyt viime vuosina. Hyvät kokemukset ovat kannustaneet uusia yrityksiä rohkeasti tarjoamaan työtä heikoimmassa työmarkkinatilanteessa oleville.

Tavoitteemme on auttaa koulutuksen saaneita vammaisia henkilöitä työllistymään palkkasuhteiseen työhön. Räätälöimällä työtehtäviä ja organisoimalla työympäristöä ja voidaan työvoimaa kohdentaa tehokkaammin täsmätyöhön, myös osa-aikaisesti.

Mitä tarjoamme?

Työnantajalle

Työhönvalmentajan aktiivisen tuen työnantajalle ja koko työyhteisölle, jopa 4-6 kuukauden ajan työpaikalla. Tarvittaessa tehdään työanalyysi.

Etsimme hankkeessa aktiivisesti oululaisia ja rovaniemeläisiä työnantajia, joilla on halua palkata vammaisia henkilöitä yritykseensä. Onko yrityksellänne rohkeutta toimia suunnannäyttäjänä tasa-arvoisessa työllistämisessä?Nyt siihen on erinomainen mahdollisuus.

Työnhakijalle

  • Työpaikkojen kartoittamisessa ja etsimisessä
  • Työhakemuksen tekemisessä
  • CV:n päivittämisessä
  • Työhaastatteluun valmistautumisessa

Lisäksi tarjoamme sinulle työhönvalmentajan tuen työpaikalle jopa 6 kuukauden ajan. Olemalla aktiivinen sinulla on paremmat mahdollisuudet työllistyä palkkatyöhön. Ota rohkeasti meihin yhteyttä, tarjoamme apua ja tukea.