Erilaisia nuoria vyötäröstä alaspäin

Suunta elämälle

Suunta elämälle -hankkeella pyritään löytämään turvallinen, mielekäs ja aktiivinen arki sosiaalisen kuntoutuksen keinoin. Kolmivuotisen (2019–2022) hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Vastuuviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Mielekäs ja aktiivinen arki sosiaalisen kuntoutuksen keinoin

Hankkeen kohderyhmänä ovat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat työikäiset 18-65-vuotiaat oululaiset mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä vammaiset. Asiakkaana voi olla myös vaikka olisi kuntoutustuella tai eläkkeellä.

Asiakkaan kanssa voidaan tehdä suunnitelma oman elämän hallinnasta ja tulevaisuuden tavoitteista sekä työstää niitä yhdessä eteenpäin. Asiakkaat osallistuvat yksilöohjaukseen ja/tai ryhmäkuntoutukseen, jotka vahvistavat kokemusta osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Ohjaus toteutetaan asiakkaan unelmien ja tavoitteiden pohjalta toiminta- ja työkyky huomioiden.

Jos sinulla on kysyttävää hankkeeseen liittyen, ethän epäröi olla yhteydessä meihin. Työntekijät ja yhteystiedot löytyvät alla.

Sosiaalinen kuntoutus

Hankkeen viitekehyksenä on vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain 17 §, jossa säädetään sosiaalisesta kuntoutuksesta. Tämän säädöksen mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaalinen kuntoutus on: 

1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittämistä2) kuntoutusneuvontaa ja -ohjausta sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittamista 3) valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan 4) ryhmätoimintaa ja tukea sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin 5) muita tarvittavia sosiaalista kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä 

Sosiaalisen kuntoutukseen liittyy vahvasti osallisuuden edistäminen ja vahvistaminen. Osallisuus on kuulumista sellaiseen ryhmään tai yhteisöön, jossa voi saada vahvistusta itsetunnolle, tuntea saavansa vaikuttaa omaan elämäänsä, yhteisiin tavoitteisiin ja yhteiseen hyvään.  Hankkeessa on tavoitteena kehittää osallisuutta edistäviä yksilöllisiä ja ryhmätoiminnan toimintamalleja.

Sosiaalinen kuntoutus Suunta elämälle -hankkeessa

Suunta elämälle -hankkeessa sosiaalinen kuntoutus on ollut hyvin käytännönläheistä. Olemme hankkeessa pyrkineet lisäämään asiakkaan toimintakykyä pienin askelin ja rinnalla kulkien, asiakkaan toiveista käsin.  

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalisten taitojen harjoittelua yksilö- ja ryhmänohjauksen keinoin. Monen itsetunto kaipaa vahvistusta ja jo kotoa poistuminen vaatii ponnistelua. Yksi hankkeen tehtävistä on tarjota turvallista kohtaamista kodin ulkopuolella. Monen kohdalla yksilöohjaus oman työntekijän kanssa on tähän ensimmäinen askel, näin asiakas rohkaistuu osallistumaan usein myös ryhmätoimintoihin.  

Yksilöojauksen tarpeet ja keinot ovat monenlaisia. Luovuus on ammattitaidon lisäksi rikkaus!  Olemme esimerkiksi yhdessä kohdanneet asiakkaan elämää rajoittavia pelkoja jalkautumalla haastaviin tilanteisiin. Tai mahdollistaneet asiakkaan halun tehdä vapaaehtoistyötä, menemällä hänen kanssaan mukaan vapaaehtoistyön tilanteisiin tueksi. Työntekijä on voinut mahdollistaa asiakkaalle myös työelämään ja erilaisiin työpaikkoihin tutustumisen työmaisteluiden kautta. Silloin työntekijä on sopinut yritysyhteistyökumppanin kanssa ajan, jolloin asiakkaan kanssa on mahdollistunut työn seuraaminen aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä. 

Sosiaalinen kuntoutus on yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Asiakkaan verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ammattitaitoa ja asiantuntemusta yhdistämällä saadaan aikaan tehokkaampaa ja asiakaslähtöisempää sosiaalista kuntoutusta. 

Ajankohtaista

 

 

Yhteisötila Toivo

Caritas-säätiön Yhteisötila Toivo toimii hankkeemme ryhmätilana osoitteessa Asemakatu 26

Julkaisut

Käy lukemassa hankkeen kuulumisia ja julkaisuja.

Loppuseminaari. Katso tallenne: Loppuseminaari

Opinnäytetyö: https://www.theseus.fi/handle/10024/356976

Ota yhteyttä!

Seuraa meitä Facebookissa.
Sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@nullcaritas-saatio.fi

Raakel Karjalainen

Projektipäällikkö
044 468 4294

Kati Niemelä

Projektityöntekijä
044 468 4289