Tukemalla duuniin

Tukemalla duuniin – hankkeen (ESR) (1.6.2021-31.7.2023) tavoitteena on vammaisuuden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien sekä osatyökykyisten työttömien työllistymisvalmiuksien parantaminen sekä toiminta- ja työkyvyn ja voimavarojen tukeminen.
Jatkohankkeen tavoitteena on tarkentaa ja mallintaa Duunista totta -hankkeen kehittämää työhönvalmennusmallia ja juurruttaa se olemassa oleviin rakenteisiin.

Ajankohtaista hankkeessa:

 

Työnhaussa tarvittavat taidot/ ominaisuudet kyselyn tulokset.

Kyselymme tulokset ovat selvillä ja painotetun keskiarvon ehdoton ykkönen oli vastaajien mukaan motivaatio. Toisena oli aktiivisuus ja kolmantena oman osaamisen tiedostaminen.

Vastaajia oli laajasti ympäri Suomen yhteensä 92, joka ylitti meidän tavoitteemme reilusti, joten kiitos kaikille vastanneille. Yksittäisistä maakunnista Pohjois-Pohjanmaalta tuli paljon vastauksia (hankkeen toiminta-alue on Oulu), joten se ei ollut yllätys. Yllätys oli puolestaan se, että yli puolet (n. 53%) tuli muualta kuin ”omalta” alueelta.

Saimme vastauksilla tietoa ja vahvistusta siitä, että olemme hankkeessa tehneet mielestämme juuri niitä oikeita asioita, joilla hankeasiakkaamme on parantanut työnhakutaitojaan.

Motivaation kohentamista olemme toteuttaneet siten, että asiakkaan tarvitsema tuki on helposti saatavilla ja hanketyöntekijän tavoittaa nopeasti sekä ”matalalla kynnyksellä”. Oman motivaation parantamiseen on toimenpiteitä ollut mm. kahdenkeskiset, luottamukselliset ja ennen kaikkea aktiiviset tapaamiset, kannustaminen, palautteen antaminen asiakkaan toiminnasta ja totta kai onnistumiset. Lähtökohtana kuitenkin on ollut huomioida asiakkaan omat voimavarat. Tavoitteista keskustellaan yhdessä tapaamisten aikana ja eteneminen tavoitetta kohti tapahtuu asiakkaan määrittelemässä tahdissa. Tärkeää on, että hankeasiakkaalla on ymmärrys siitä mitä tavoitellaan ja lopullisen päämäärän asettaa hankeasiakas. Vastuuta omasta tekemisestä siirretään hankeasiakkaalle, rauhalliseen tahtiin ja silloin kun hän on siihen valmis. Rauhallinen tahti on mahdollista silloin kun resurssit sen mahdollistavat, eli vähäisellä työntekijämäärällä ei mielestämme ole mahdollista tehdä asiakasta motivoivaa, kauaskantoista työtä. Tällä rauhallisella, mutta tavoitteellisella toiminnalla hankkeeseen tulleen asiakkaan aktiivisuus omaehtoiseen toimintaan on parantunut. Toisinaan oman aktiivisuuden herättelyyn tarvitaan vain tavanomaista keskustelua siitä, että on normaalia tehdä itse asioita omien työllistymisvalmiuksien parantamiseen ja joskus jopa kokea vastoinkäymisiä. Kysymys onkin, että annammeko me ammattilaiset tilaa toimia mahdollisimman itsenäisesti ja mahdollisuuden kokea vastoinkäymisiä? Tilaa itsenäisestä toimijuudesta ja yksinjättämistä ei tietenkään saa sekoittaa toisiinsa. Tavoittelemme sitä, että hankkeeseen tullut asiakas ymmärtäisi sen, että me toimimme välikappaleena tiedon siirtämiseen ja kun hankeasiakkuus päättyy, niin asiakkaalla on (toivottavasti) hieman paremmat valmiudet toimia mahdollisimman itsenäisenä työnhakijana.

Toteammekin, että hyvänä motivaation ja aktiivisuuden tason laskijana toimii yllättävän usein se, että ammattilaista tai positiivista tukea tekemiseen on todella vaikea saavuttaa. Tämä tulisi huomioida resursseissa, kun vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten työllistymistavoitteita asetetaan ja kehitetään. Pienellä tekijäjoukolla saadaan pieni tulos ja iso työuupumus, kun tilanteen tulisi olla toisinpäin!

Oman osaamisen tiedostamista hankkeemme pyrkii parantamaan työnhakuprofiilin teolla (jatkossa THP). Dokumentti on sikäli tavanomainen, että siinä on laajalti tavanomaisia työhaastattelukysymyksiä joihin hankeasiakas saa/ joutuu paneutumaan siten, että lopputulemana pohdinta omasta hyvästä osaamisesta tulee kirjalliseen muotoon. Usein tekovaiheessa hankeasiakkaat ovat kertoneet, että THP:N tekeminen on raskasta ja vaivalloista. Perustelemme asiaa siten, että kun hankeasiakas paneutuu ja tekee THP:n mahdollisimman hyvin omien voimavarojen mukaan, tarvittaessa tuettuna, niin hän saa selkeämmän käsityksen omista kyvyistään ja voimavaroistaan. Samalla pohtiessaan omaa osaamistaan hän valmistautuu yleisellä tasolla työhaastatteluun. Yksittäisen ammattialan erityisosaamista vaativiin kysymyksiin THP ei ole tarkoitettu.

Hankkeena olemme iloisia siitä, että tämä ns. kärkikolmikko on ollut meidänkin tiedossamme ja kyselyn tulos vahvisti sen, että tekemisemme suunta on ollut oikea. Jatkamme valitsemallamme linjalla, kunnes parempi suunta löytyy.

 

Tukea työllistymisen polulle

Tukemalla duuniin – hankkeen (ESR) (1.6.2021-31.7.2023) tavoitteena on vammaisuuden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien, sekä pysyvästi osatyökykyisten työttömien työllistymisvalmiuksien parantaminen sekä toiminta- ja työkyvyn ja arjen voimavarojen tukeminen.
Hanke toimii Duunista totta -hankkeen (2018-2021) jatkohankkeena, ja tavoitteena on tarkentaa ja mallintaa DT:n kehittämää työhönvalmennusmallia lisäten siihen sosiaalisen kuntoutuksen elementtejä, esimerkiksi ryhmätoiminnan muodossa, ja juurruttaa malli olemassa oleviin rakenteisiin. Tavoitteena on myös laadukas vaikuttamistyö ja viestintä.

Hanke tekee yhteistyötä Te-palveluiden, Oulun kaupungin, Kansaneläkelaitoksen, ammattikorkeakoulujen ja muiden vammaisjärjestöjen sekä työllistymishankkeiden kanssa.

Mitä tarjoamme?

Työnhakijalle

Apua ja tukea kaikissa työnhakuun ja työllistymiseen liittyvissä asioissa
Ohjausta mm. sosiaalietuuksiin ja arjen hallintaan liittyvissä asioissa
Yksilötapaamisia oman työhönvalmentajan kanssa
Arjen hallintaa ja työllistymistä tukevaa ryhmätoimintaa

Työnantajalle

Työhönvalmentajan tuen työnantajalle ja koko työyhteisölle rekrytointiprosessissa ja työn aloittamisessa. Etsimme hankkeessa aktiivisesti oululaisia työnantajia, joilla on halua palkata vammaisia ja osatyökykyisiä henkilöitä yritykseensä. Onko yrityksellänne rohkeutta toimia suunnannäyttäjänä tasa-arvoisessa työllistämisessä? Nyt siihen on erinomainen mahdollisuus.

Ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille

Koulutusta, tukea ja tietoa koskien vammaisten ja osatyökykyisten työllistämistä

Ota Yhteyttä

Seuraa meitä somessa: Facebook | Twitter
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi​@caritas-saatio.fi

Essi Järvinen

Projektipäällikkö
044 468 4280

Sami Ollikainen

Projektityöntekijä
044 468 4269