Keskeisimmät arvomme ovat lähimmäisenrakkaus, eettisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet

Caritas-Säätiön perustivat vuonna 1998 Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä yhdessä paikallisten säätiöiden ja veteraani- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Tehtävämme pohjautuu Caritas-Säätiön säännöissä ilmaistuun kristillisen diakonian hengessä tapahtuvaan vanhusten ja vammaisten asumisolojen, kuntoutuksen ja terveyden edistämiseen.

Yli 20 vuoden ajan Caritas-Säätiö toteutti tehtäväänsä tarjoamalla ja kehittämällä monipuolisia palveluasumisen, kuntoutuksen, kotihoidon ja yhteisötoiminnan palveluita Oulun seudulla ja Rovaniemellä. Vuonna 2020 Caritas-Säätiö myi liiketoimintansa eli Caritas Palvelut Oy:n Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle.

Caritas-Säätiön toiminta perustuu edelleen alkuperäisiin arvoihin: lähimmäisenrakkaus, eettisyys, vastuullisuus, yhteisöllisyys.

Yhteisötila Toivo

Toivo on avoin yhteisöllinen tila, jossa järjestämme säännöllisesti toimintaa työikäisistä ikäihmisille.

Katso Toivon ajankohtaiset tapahtumat tästä

Tarina

Caritas-Säätiö syntyi, jotta toivon, tuen ja turvallisuuden kokemukset olisivat kaikkien ulottuvilla. Toimimme yhteisöllisyyden puolesta yksinäisyyttä vastaan ja haluamme, että toiminnallinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa koskevat kaikkia. Tavoitteenamme on, että myös ikäihmisillä ja erilaisen tuentarpeessa olevilla on mahdollisuus itsenäiseen elämään ja hyvään arkeen.

Caritas-Säätiöllä on takanaan jo yli kahden vuosikymmenen mittainen toimintahistoria Pohjois-Suomessa. Menneiden vuosikymmenien aikana olemme oppineet tuntemaan monia asiakkaittemme elämään liittyviä tarpeita ja haasteita. Yhdessä asiakkaittemme kanssa etsimme heille sopivia keinoja elää parempaa ja osallisempaa arkea.

2020-luvulla haluamme olla edelläkävijä uudenlaisen, moderneja tapoja hyödyntävän diakonian ja laadukkaan, ihmislähtöisen auttamisen kehittämisessä. Uskomme, että digitaalisten ratkaisujen avulla voimme vahvistaa paikoista ja tiloista riippumatonta yhteisöllisyyttä ja helpottaa ikäihmisten ja muiden tuentarpeessa olevien arkea.

Verkostoituminen on meille keskeinen toimintamalli, yhdessä kumppaniemme kanssa olemme enemmän. Laajan kumppaniverkoston kautta tavoitamme paremmin niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea elämässään. Toteutamme kumppaniemme kanssa yhteistyössä tapahtumia ja vaikutamme ikäihmisiä ja tuentarpeessa olevien koskevaan päätöksentekoon. Saamamme palautteen mukaan olemme luotettava kumppani, joka sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin.

Caritas-Säätiö mahdollistaa uusien, innovatiivisten hankkeiden ja uudenlaisen diakonian syntymistä. Hyödynnämme erilaisia luovia teknologisia ratkaisuja, joiden kautta ikäihmisten ja tuentarpeessa olevien henkilöiden elämää helpotetaan ja yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta lisätään. Osaltamme olemme varmistamassa ikäihmisten ja tuentarpeessa olevien palvelujen ja avun saatavuutta sekä kokemusta yhteisöllisestä ja osallisesta arjesta.

Hankkeiden toiminnat sekä lisätietoa löytyy palvelut-sivultamme.

Lue lisää Palvelut-sivulta

Caritas-Säätiön hallitus 2021-2023

Markku Vieru, puheenjohtaja
KTT, professori

Mervi Tervo, varapuheenjohtaja
FT, viestintäpäällikkö

Juha Ala-Mursula
DI, johtaja

Veli-Pekka Cajan
DI

Olli Holmström
TM, tj

Marja-Liisa Kauhanen
LT, fysiatri

Ilkka Mattila
Rovasti, tj

Caritas-Säätiön hallintoneuvosto

Hannu Rahikainen, puheenjohtaja
Anna-Liisa Hirvenoja, varapuheenjohtaja
Rauno Hekkala
Annikka Impiö
Terttu Isohookana
Antti Korkiakoski
Mikko Koskela
Pekka Kujala
Tuula Okkonen
Hannu Tarvas
Marko Jääskeläinen
Kalle Korkeakivi
Hannu Ojalehto
Pertti Sankilampi
Rene Åström

Verkostoyhteistyö

Toimimme yhdessä muiden kanssa. Verkostoissa yhdistämme voimamme ja vahvistamme yhteisöllisyyttä. Paikallisia kumppaneitamme ovat mm. Oulun seudun vanhus- ja vammaistyön järjestöt, seurakunnat, ev.-lut. seurakuntayhtymä, Elämänkaariverkostot, Löytävän vanhustyön verkosto, Vuolle Setlementin Vares-verkosto, oppilaitokset ja Oulun kaupunki. Kansallisia verkostoja ovat mm. Vanhustyön Keskusliitto, Sininauhaliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli. Järjestämme yhdessä muiden toimijoiden kanssa Kaikkien Kesäfestari –tapahtumaa.

Caritas-Säätiö on Eurodiaconian jäsenyhteisö. Eurodiaconia on eurooppalainen verkosto, jonka jäseninä on kirkkoja ja riippumattomia kristillisiä kansalaisjärjestöjä, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita ja edistävät toiminnallaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta.