Keskeisimmät arvomme ovat lähimmäisenrakkaus, eettisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

Toiminnan tausta

Caritas Säätiö syntyi vuonna 1998 Oulun evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän sekä paikallisten säätiöiden ja veteraani- ja vammaisjärjestöjen toimesta. Säätiö toimi yli kahdenkymmenen vuoden ajan Oulun seudulla ja Rovaniemellä tarjoten monipuolisia palveluasumisen, kuntoutuksen, kotihoidon ja yhteisötoiminnan palveluja. Vuonna 2020 Caritas Säätiö myi liiketoimintansa eli Caritas Palvelut Oy:n Helsingin Diakonissalaitoksen säätiölle. Vaikka toiminnan painopisteet ovat myynnin jälkeen muuttuneet, ovat Caritas Säätiön arvopohja ja tavoitteet edelleen samat.

Caritas Säätiö nyt: Ihmisen matkassa

Kuljemme asiakkaidemme rinnalla ja luomme uusia, ikäihmisten ja toimintarajoitteisten elämää helpottavia ja yhteisöllisyyttä vahvistavia arjen digitaalisia ratkaisuja. Edistämme kristillisen diakonian hengessä ikäihmisten, toimintarajoitteisten ja erityistä tukea tarvitsevien terveyttä ja hyvinvointia.

Haluamme olla edelläkävijä uudenlaisen, moderneja tapoja hyödyntävän diakonian ja auttamisen kehittämisessä. Edistämme myönteiseen suuntaan yhdessä kumppaniemme kanssa asiakkaidemme elämään vaikuttavia yhteiskunnallisia asenteita, toimintamalleja ja päätöksentekoa. Yhdistämme digitalisaation arjen auttamiseen. Tuotamme asiakkaillemme hankkeiden ja yritystoiminnan kautta uusia, elämää helpottavia ja yhteisöllisyyttä vahvistavia, helposti skaalautuvia ja tuotteistettuja arjen digitaalisia ratkaisuja.
Säätiön visio, missio ja arvot kuvattu kukan muodossa.

 

Yhteisötila Toivo

Toivo on avoin yhteisöllinen tila, jossa järjestämme säännöllisesti toimintaa työikäisistä ikäihmisille. Toivo sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä lähellä rautatieasemaa osoitteessa Asemakatu 26 (1. krs.). Toivo on esteetön. Toivomme kävijöiltämme tuoksuttomuutta.

Katso Toivon ajankohtaiset tapahtumat tästä

Tarina

Caritas-Säätiö syntyi, jotta toivon, tuen ja turvallisuuden kokemukset olisivat kaikkien ulottuvilla. Toimimme yhteisöllisyyden puolesta yksinäisyyttä vastaan ja haluamme, että toiminnallinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa koskevat kaikkia. Tavoitteenamme on, että myös ikäihmisillä ja erilaisen tuentarpeessa olevilla on mahdollisuus itsenäiseen elämään ja hyvään arkeen.

Caritas-Säätiöllä on takanaan jo yli kahden vuosikymmenen mittainen toimintahistoria Pohjois-Suomessa. Menneiden vuosikymmenien aikana olemme oppineet tuntemaan monia asiakkaittemme elämään liittyviä tarpeita ja haasteita. Yhdessä asiakkaittemme kanssa etsimme heille sopivia keinoja elää parempaa ja osallisempaa arkea.

2020-luvulla haluamme olla edelläkävijä uudenlaisen, moderneja tapoja hyödyntävän diakonian ja laadukkaan, ihmislähtöisen auttamisen kehittämisessä. Uskomme, että digitaalisten ratkaisujen avulla voimme vahvistaa paikoista ja tiloista riippumatonta yhteisöllisyyttä ja helpottaa ikäihmisten ja muiden tuentarpeessa olevien arkea.

Verkostoituminen on meille keskeinen toimintamalli, yhdessä kumppaniemme kanssa olemme enemmän. Laajan kumppaniverkoston kautta tavoitamme paremmin niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea elämässään. Toteutamme kumppaniemme kanssa yhteistyössä tapahtumia ja vaikutamme ikäihmisiä ja tuentarpeessa olevien koskevaan päätöksentekoon. Saamamme palautteen mukaan olemme luotettava kumppani, joka sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin.

Caritas-Säätiö mahdollistaa uusien, innovatiivisten hankkeiden ja uudenlaisen diakonian syntymistä. Hyödynnämme erilaisia luovia teknologisia ratkaisuja, joiden kautta ikäihmisten ja tuentarpeessa olevien henkilöiden elämää helpotetaan ja yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta lisätään. Osaltamme olemme varmistamassa ikäihmisten ja tuentarpeessa olevien palvelujen ja avun saatavuutta sekä kokemusta yhteisöllisestä ja osallisesta arjesta.

Hankkeiden toiminnat sekä lisätietoa löytyy palvelut-sivultamme.

Lue lisää Palvelut-sivulta

Caritas-Säätiön hallitus 2024 – 2026

Aarne Kiviniemi, yhtymäjohtaja, TM

Salla Havukainen-Junno, johtaja, diakoni YAMK

Markku Vieru, KTT, professori

Karin Mariola, toimittaja, ESH, YTM

Pekka Syrjäpalo, kiinteistöjohtaja, insinööri YAMK

Marko Jääskeläinen, yrittäjä KTM

Virpi Sillanpää-Posio, pastori (eläk.) TM

 

Verkostoyhteistyö

Toimimme yhdessä muiden kanssa. Verkostoissa yhdistämme voimamme ja vahvistamme yhteisöllisyyttä. Paikallisia kumppaneitamme ovat mm. Oulun seudun vanhus- ja vammaistyön järjestöt, seurakunnat, ev.-lut. seurakuntayhtymä, Elämänkaariverkostot, Löytävän vanhustyön verkosto, Vuolle Setlementin Vares-verkosto, oppilaitokset ja Oulun kaupunki. Kansallisia verkostoja ovat mm. Vanhustyön Keskusliitto, Sininauhaliitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli. Järjestämme yhdessä muiden toimijoiden kanssa Kaikkien Kesäfestari –tapahtumaa.

Caritas-Säätiö on Eurodiaconian jäsenyhteisö. Eurodiaconia on eurooppalainen verkosto, jonka jäseninä on kirkkoja ja riippumattomia kristillisiä kansalaisjärjestöjä, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveydenhoitopalveluita ja edistävät toiminnallaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta.